NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail do naszej listy mailingowej - będziesz informowany o nowościach, szkoleniach i promocjach.
YOUTUBE
Zobacz filmy demonstracyjne na naszym kanale YouTube:
YouTube

 
Jesteś tutaj: Strona główna > Systemy alarmowe JABLOTRON > system bezprzewodowy JA-63 Profi


Jablotron: system bezprzewodowy JA-63 Profi

centrala JA-63K PROFI

centrala JA-63K PROFI to w pełni programowalna centrala o strukturze modułowej, która może pracować zarówno jako system przewodowy jak i bezprzewodowy. Większość cech jest wspólnych dla central JA-60K oraz JA-65KR Maestro. Centrala PROFI umieszczona jest w obudowie nowego typu. Obudowa ta nie posiada żadnych wskaźników ani klawiatury. Po rozbudowie o moduł JA-63R centrala przybiera charakter centrali bezprzewodowej z 16 adresami cyfrowymi dla czujników, 8-mioma dla urządzeń sterujących (klawiatur, pilotów sterujących etc.) dla syreny bezprzewodowej i jednym dla podsystemu. Adresy czujników można "zdublować" przypisując do każdego z nich dwa czujniki, w ten sposób można rozszerzyć system do 32 czujników bezprzewodowych. Ponadto do centrali można zalogować więcej niż jedną syrenę bezprzewodową przypisując kolejne syreny na pozycjach czujników.
   Centrala JA-63 PROFI wymaga zastosowania klawiatury przewodowej JA-60E lub bezprzewodowej JA-60F. Dialery telefoniczne JA-65X, JA-60GSM lub moduł JA-60WEB umożliwiają komunikację ze stacją monitorowania lub komputerem operatora / użytkownika.
   Centrala JA-63 PROFI posiada 4 linie przewodowe. Może być również wyposażona w dialer telefoniczny JA-65X, komunikator JA-60GSM lub moduł komunikacji poprzez sieć LAN / internet JA-60WEB. Z nową centralą JA-63 PROFI współpracują wszystkie bezprzewodowe urządzenia serii JA-60 oraz program ComLink.
 
DANE TECHNICZNE:
 • Bezprzewodowa komunikacja: 16 podwójnych linii (32 czujniki)
 • Częstotliwość pracy: 433 MHz; dynamicznie zmienne kody
 • Strefy: 2 niezależne strefy + trzecia wspólna (czuwa gdy czuwają strefy 1 i 2)
 • Klawitura:
  - maks. 5 klawiatur przewodowych JA-60E,
  - maks. 8 klawiatur bezprzewodowych JA-60F lub/i pilotów RC-42/44
 • Kody dostępu: kod master i 14 kodów użytkownika. Przy podziale na strefy, kody, czujniki i sterowniki można przypisywać do stref
 • Wyjścia przewodowe:
  - suchy styk przekaźnika alarmu 1 A/60 V;
  - wyjścia programowalne PgX & PgY (Brzęczek, Pożar, Uzbrojenie, Panika, Alarm, Drzwi, Uzbrojenie częściowe, brak AC),
  - wyjście syreny (12 V, 1 A)
 • Wyjścia bezprzewodowe: moduł JA-65R transmituje sygnały do syreny JA-60A, a sygnały PgX / PgY do odbiorników UC-2xx
 • Pamięć zdarzeń: 127 ostatnich zdarzeń, określonych datą, czasem i specyfikacją szczegółów
 • Zasilanie: wbudowany zasilacz - 230 V AC (opcjonalnie 110V AC)
 • Akumulator podtrzymujący: 12 V, 1,3 lub 2,6 Ah
 • Komunikator telefoniczny:
  - dialer telefoniczny JA-65X - 2 wiadomości głosowe po 10sek. (lub jedna 20sek.) przesyłane do 4 numery tel., komunikacja ze zdalnym PC (ComLink + modem JA-60U), dostęp ze zdalnej klawiatury (JA-60E + JA-60U). Formaty do stacji monitorowania: Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, Contact ID
  - dialer JA-60GSM, przesyłanie wiadomości głosowych lub SMS na 8 wybranych nr tel. (stacjonarnych lub komórkowych), współpraca ze stacją monitorowania (Contact ID), łączność GPRS do kontroli systemu przez internet.
 • Zakres temperatur działania: -10°C - + 40°C
 • Standardy: EN 50131-1 klasa 2, ETSI EN 300 220, ETS 300 683, TBR-21
 • Wymiary 258 x 214 x 77 mm + antena 160 mm
centrala JA-63K PROFI
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie

pobierz instrukcję
pobierz instrukcję instalacji systemu
pobierz instrukcję użytkownika

pobierz program
pobierz program ComLink

pobierz certyfikat / atest
pobierz certyfikat TECHOM
pobierz certyfikat CE(7kB)
Złoty Medal
na MTP Securex 2005

(5kB)
Złota Zbroja 2004
na MTP Securex 2004

(5kB)
(4kB)
Polski Mistrz
Techniki Alarmowej 2004

dialer telefoniczny JA-65X

dialer telefoniczny JA-65X jest przeznaczony do współpracy z centralami JA-63 Profi oraz JA-65 Maestro. Po zainstalowaniu może wysyłać głosowe komunikaty na zaprogramowane numery telefoniczne, do stacji monitorowania lub wiadomości na pager lub SMS (usługa zależna od dostawcy linii telefonicznej). Ponadto umożliwia zdalną kontrolę i programowanie systemu alarmowego przez linię tel.
 • komunikaty głosowe wysyłane na maks. 4 numery (długość komunkatów: 2 x 10 sek lub 1 x 20 sek.)
 • raportowanie do stacji monitorowania w formatach:
    - Contact ID
    - Ademco
    - Telemax
    - Franklin
    - Radionics
    - SurGard
    - DTMF2300
 • wysyłanie wiadomości na pager lub SMS
 • zdalne programowanie systemu przy wykorzystaniu modemu JA-60U

moduł komunikacji GSM/GPRS JA-60GSM

Moduł JA-60GSM jest dialerem telefonicznym który zawiera w sobie telefon przemysłowy GSM / GPRS. Dzięki temu po włożeniu karty SIM dowolnego operatora zyskujemy nowoczesny, szybki i niezawodny system powiadamiania o alarmie i innych zdarzeniach które mają miejsce w chronionym obiekcie. JA-60GSM ma ogromną przewagę nad modułami GSM innych producentów ponieważ w pełni integruje się z centralami Jablotron i może wysyłać informacje o wszystkich zdarzeniach systemowych. Moduły innych producentów informują tylko o alarmie.

    Poniżej widoczna jest tabela z informacjami jakie JA-60GSM może wysłać w postaci SMS'ów. Do poniższych informacji dodawana jest też data i czas wystąpienia zdarzenia oraz informacje dodatkowe (który czujnik, użytkownik, sterownik itp.) np.:
Pożar - czujnik przewodowy nr 4 (korytarz), 28.02.2005r, 19:37
System uzbrojony przez użytkownika nr 2 (Tomek), 19.01.2005r, 20:07
Słaba bateria czujnik bezprzewodowy nr 15, 11.10.2005r, 07:22
1. Alarm włamaniowy - strefa nagła 17. Błąd
2. Alarm włamaniowy - strefa opóźniona 18. Naprawienie błędu
3. Pożar 19. Brak zasilania dłużej niż 30 min.
4. Panika 20. Brak zasilania
5. Błędny kod dostępu 21. Przywrócenie zasilania
6. Alarm po włączeniu zasilania 22. Słaba bateria
7. Sabotaż 23. Bateria OK
8. Koniec sabotażu 24. Wejście w tryb programowania
9. Koniec alarmu 25. Wyjście z trybu programowania
10. Alarm odwołany przez użytkownika 26. Zdalny dostęp
11. Uzbrojony 27. Koniec zdalnego dostępu
12. Rozbrojony 28. Zakłócenie sygnałów radiowych
13. Częściowo uzbrojony (Home) 29. Błąd komunikacji wewnętrznej
14. Brak kodu uzbrojenia 30. Przywrócenie komunikacji wewnętrznej
15. Błąd komunikacji zewnętrznej 31. Test okresowy
16. Przywrócenie komunikacji zewnętrznej    

    W/w informacje mogą zostać wysłane na 8 numerów telefonicznych, komórkowych lub stacjonarnych (usługa "SMS głosowy"). Dodatkowo dla ważnych informacji np. alarm można wysłać informację głosową (czasami sms'y mogą docierać z opóźnieniem jednak powiadamianie głosowe zawsze jest realizowane natychmiast gdyż ma status zwykłego połączenia).
   Do JA-60GSM podłączyć można tradycyjny (analogowy) aparat telefoniczny który pozwala na wykorzystanie modułu nie tylko do przekazywania informacji z centrali alarmowej ale również do zwykłych połączeń telefonicznych (zyskujemy dodatkową linię telefoniczną opartą na sieci GSM). Jeśli aparat posiada klawiaturę z wyświetlaczem to możemy również wysyłać i odbierać SMS'y.
   Możemy też dokupić terminal MT-77 który pozwala na wysyłanie i odbieranie SMS'ów (działa również w oparciu o kartę SIM zainstalowaną w JA-60GSM).
   JA-60GSM obsługuje standard pakietowej transmisji danych GPRS. Za pośrednictwem kabla RS (w zestawie) dołączonego do modułu i komputera PC możemy uzyskać dostęp do internetu. Wymaga to jednak aktywowania takiej usługi u operatora sieci GSM oraz posiadania oprogramowania Windows XP lub 2000.
   Moduł posiada wyjście przekaźnikowe. Możemy więc zdalnie sterować urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do tego wyjścia (oświetlenie, ogrzewanie itp.)
   
    Sterowanie i programowanie JA-60GSM odbyć się może na 4 sposoby:
 • Ręcznie poprzez klawiaturę systemu alarmowego Jablotron
 • Zdalnie poprzez SMS'y wysyłane do modułu
 • Zdalnie poprzez sygnały tonowe (np. ze zwykłego aparatu telefonicznego)
 • Zdalnie poprzez internet (wystarczy się zarejestrować na stronie www.gsmlink.cz i wpisać poprawne hasło zdalnego dostępu)
    W/w sterowanie i programowanie dotyczy zarówno samego modułu GSM jak również pozostałych elementów systemu alarmowego Jablotron. Możemy więc z dowolnego miejsca na świecie uzbroić system, włączyć oświetlenie w ogrodzie lub sprawdzić ostatnie zdarzenia.
    JA-60 GSM został zaprojektowany w taki sposób, by być kompatybilnym z wszystkimi centralami systemów alarmowych firmy JABLOTRON Ltd. oraz wszystkimi operatorami sieci komórkowych. JA-60GSM zastępuje wbudowany do central JA-60X i JA-65X dialer telefoniczny.
 
Moduł komunikacji JA-60GSM umożliwia:
 • Wysyłanie wiadomości SMS dotyczących stanu i zdarzeń jakie miały miejsce w systemie alarmowym na 8 nr tel.
 • Powiadamianie telefoniczne dotyczące wszczęcia alarmu na 8 nr tel.
 • Komunikację z dwoma niezależnymi stacjami monitorowania poprzez Contact ID
 • Komunikację ze stacją monitorowania PC-350 poprzez GPRS lub/i SMS.
 • Zdalne sterowanie systemem alarmowym oraz urządzeniami domowymi poprzez wiadomości SMS, z telefonu stacjonarnego lub przez internet.
 • Rozmowy telefoniczne z aparatu telefonicznego dołączonego do modułu GSM.
 • Dostęp do internetu poprzez GPRS
 • Wysyłanie i odbieranie SMS'ów poprzez klawiaturę MT-77

moduł komunikacji poprzez sieć LAN / internet JA-60WEB

Moduł sieciowy Jablotron JA-60WEB został zaprojektowany do współpracy z centralami Profi i Maestro. Służy do kontroli, sterowania i programowania systemu alarmowego poprzez sieć LAN lub internet. Ponadto JA-60WEB może wysyłać informacje do stacji monitorowania PC-350 w formacie CID-IP (transmisja poprzez internet). Dużym atutem modułu jest dodatkowe wejście i 3 wyjścia które można wykorzystać do sterowania urządzeniami domowymi (np. oświetlenie, ogrzewanie itp.). Aby połączyć się z modułem wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer) adres na jakim pracuje moduł i po zalogowaniu możemy sterować naszym alarmem lub urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do JA-60WEB. Moduł ma możliwość ręcznego (Static IP) lub automatycznego (DHCP) przydzielenia adresu IP.

bezprzewodowa klawiatura JA-60F

JA-60F to manipulator do bezprzewodowych systemów JA-63 i JA-65. Działa w dokładnie taki sam sposób co klawiatura przewodowa JA-60E. Status systemu jest wskazywany poprzez wyświetlacz, diody oraz wbudowany brzeczek.
    Do ośmiu klawiatur lub/i pilotów sterujących może współpracować z centralą. Urządzenie posiada wyłącznik sabotażowy oraz opcję sprawdzania ilości prób wprowadzenia prawidłowego kodu dostępu (5 nieudanych prób wzbudza alarm sabotażowy).
    Dla pełnego nadzoru JA-60F dokonuje regularnych auto-testów i informuje o ich wynikach centralę.
    Przy pomocy tego urządzenia można programować system.
 

 • zasilanie 6 V - 4 AAA baterie alkaliczne (50 uA) lub transformator 12 V DC / 100 mA
 • żywotność baterii przeciętnie 1 rok
 • liczba klawiatur w systemie maks. 8 urządzeń sterujących
 • zasięg pracy maks. 40 m (teren otwarty)
 • kody dostępu identyczne z kodami centrali (1 +14)
 • środowisko pracy wewnętrzna, -10 do +40 °C
 • zgodność wg norm EN 50131-1 klasa 2, EN 300220

przewodowa klawiatura JA-60E

JA-60E to przewodowa klawiatura systemów JA-63 Profi i JA-65 Maestro. Steruje i programuje system. Do centrali podłączona jest przewodem. Status systemu jest wskazywany poprzez wbudowany wyświetlacz, diody oraz brzęczek.
 • podłączenie przewodowe ze złączem cyfrowym JA-60
 • przewód połączeniowy 4 żyłowy przewód z wtyczkami RJ (4/4 1:1) lub zwykły przewód telefoniczny (złącza)
 • długość przewodu maks. 100 m
 • zasilanie 10-14 V (z portu cyfrowego)
 • pobór prądu 40 mA przy normalnie zasilanym systemie, 25 mA gdy system zasila akumulator podtrzymujący
 • liczba klawiatur w systemie maks. 2
 • środowisko pracy IP40, klasa 2, wewnętrzna
 • zakres temperatur pracy -10 do +40°C
 • normy bezpieczeństwa klasa 2 zgodna z EN 50131

pilot RC-42

Pilot RC-42 służy do uzbrajania i rozbrajania systemu oraz wzbudzaniu alarmu panika.
 • zasilanie: bateria 6V (typ L1016)

pilot RC-44

Pilot RC-44 jest kombinacją dwóch par przycisków. Może być stosowany do obsługo systemów bezprzewodowych Jablotronu. Przykładowo RC-44 może obsługiwać jednocześnie autoalarm i system alarmowy. Może również obsłużyć dwie partycje wydzielone w systemie alarmowym lub do 6 odbiorników Jablotronu. Pilot RC-44 może wysyłać sześć różnych poleceń. Posiada funkcje blokady klawiatury (w celu uniemożliwienia przypadkowego uzbrojenia lub rozbrojenia systemu alarmowego).
 • zasilanie: bateria 6V (typ L1016)
 • blokada klawiszy

przycisk anty-napadowy RC-22

RC-22 współpracuje z odbiornikami firmy Jablotron (UC-216, UC-222) i/lub bezprzewodowym systemem alarmowym JA-60. Może pracować w dwóch różnych trybach: jako dwu przyciskowy pilot sterujący lub przycisk anty-napadowy "panika". Wysoki poziom zabezpieczenia transmisji radiowej zapewniają wyrafinowane kody radiowe, dynamicznie zmienne z funkcją anti-scan.
 • Zasilanie 6 V bateria (typ L1016)
 • Żywotność baterii przeciętnie 1 rok
 • Częstotliwość 433.92 MHz
 • Zasięg pracy do 30 metrów
 • Zakres temperatur pracy od -20 °C do +55 °C
 • Wilgotność od 25 % do 75 %
 • Temperatura magazynowania -20 °C do +70 °C
 • Zgodność wg standardów: I-ETS 300220, ETS 300683 i EN 50134.

pilot wielofunkcyjny RC-60

RC-60 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy centralami Jablotron a sterownikami przewodowymi innych producentów (np. czytniki kart zbliżeniowych itp.). RC-60 posiada 2 wejścia, w momencie naruszenia pierwszego urządzenie transmituje bezprzewodowo do centrali sygnał do uzbrojenia, naruszenie drugiego wejście powoduje wysłanie sygnału rozbrojenia. RC-60 posiada zabezpieczenie sabotażowe przed oderwaniem od ściany i otwarciem obudowy.
 • Zasilanie: baterie AAA (2szt.)
 • Żywotność baterii przeciętnie 1 rok
 • Częstotliwość 433.92 MHz
 • Zasięg pracy do 100 metrów
 • Zakres temperatur pracy od -10 °C do +40 °C
 • Zgodność wg standardów: ETSI EN 300 220, ETS 300 683

bezprzewodowy czujnik ruchu JA-60P

JA-60P jest czujnikiem wykrywającym ruch ciała intruza w chronionej przestrzeni. Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. JA-60P stosuje wyszukane protokoły transmisji radiowej w celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia transmitowanych danych. Czujnik automatycznie przeprowadza regularny auto-test.
    Wbudowane wyłączniki sabotażowe wzbudzą alarm przy każdej próbie sabotażu urządzenia.
 • metoda detekcji podwójny czujnik PIR z cyfrową analizą sygnału
 • zasilanie 3 V - 2 x AAA bateria 1.5V
 • żywotność baterii około 1 rok
 • wysokość zamocowania od 2 do 2.5 metrów
 • zasięg detekcji 12m / 120°
 • prędkość detekcji od 0,1 m/s do 4 m/s
 • czas rozpoczęcia wykrywania 60 sekund
 • zasięg maks. 100 m (teren otwarty)
 • zgodność EN 50131-1 klasa 2

bezprzewodowy czujnik magnetyczny JA-60N

JA-60M czujnik magnetyczny otwarcia drzwi jest wyposażony w magnes. Ruch tego magnesu powoduje wzbudzenie wbudowanego czujnika. Może wzbudzić alarm nagły lub opóźniony, posiada również wyłącznik sabotażowy. Jest wyposażony w wejścia dla czujników zewnętrznych.
    JA-60M stosuje wyszukane protokoły transmisji radiowej w celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia transmitowanych danych. Czujnik automatycznie przeprowadza regularny auto-test.
 • zasilanie 3 V - 2 x AAA bateria 1.5V
 • żywotność baterii około 1 rok
 • zasięg maks. 100 m (teren otwarty)
 • wbudowany czujnik czujnik pola magnetycznego
 • wejścia dla czujników zewnętrznych INP & TAMP (pętle zrównoważone)
 • zgodność wg EN 50131-1 klasa 2
 • środowisko pracy wewnętrzny , -10 do +40°C

bezprzewodowy czujnik rozbicia szyby JA-60B

JA-60B jest nowoczesnym czujnikiem rozbicia szyby dającym proste i niezawodne zabezpieczenie przed włamaniami. Zapewnia najwyższej jakości stabilność i odporność przed fałszywymi alarmami. Jeden czujnik chroni całe pomieszczenie bez względu na ilość okien. Podwójna technologia detekcji (analiza ciśnienia powietrza i dźwięku) w połączeniu z cyfrową obróbką sygnału to gwarancja wysokiej czułości w przypadku rozbicia szyby.
    Specjalny tryb testowy pozwala na łatwe ustawienie czujnika. Informacja o ostatecznych wynikach auto-testu jest transmitowana do centrali. Najwyższy stopień zabezpieczenia transmisji radiowej dają dynamicznie zmienne, cyfrowe kody. Czujnik posiada wyłącznik sabotażowy.
 • Metoda detekcji analiza sygnałów akustycznych
 • Zasilanie 3 V (2x bateria alkaliczna AAA)
 • Żywotność baterii przeciętnie 1 rok
 • Zasięg detekcji maks. 9 m
 • Zasięg komunikacji (teren otwarty) do 100 m
 • Zgodność wg klasa 2 wg normy EN 50131-1
 • Środowiskowość klasa II, -10 do +40°C
 • Wymiary 117 x 54 x 20 mm

bezprzewodowy czujnik dymu JA-60S

JA-60S rozpoznaje dym i bezprzewodowo transmituje informację do odbiornika (centrala). W celu ostrzeżenia najbliższego otoczenia o zagrożeniu posiada wbudowaną syrenkę.
    Czujnik regularnie dokonuje auto testowania i raportuje o swym stanie system.
 • zasilanie 3 V - 2 x AA bateria 1.5V
 • żywotność baterii około 1 rok
 • zasięg maks. 100 m (teren otwarty)
 • Dostępny w 2 wersjach:
    - optyczny JA-60SP
    - jonizacyjny JA-60SR
  (radiacja czujnika maks. 4 kBq)
 • wbudowana syrenka 94dB/1m
 • środowisko pracy wewnętrzna , -10 do +40°C
 • zgodność z ISO 12239, EN 54-7, BS 5446-1, EN 50134-2, I-ETS 300220

bezprzewodowy czujnik gazu JA-60G

JA-60G wykrywa wszelkie mieszanki powietrza i gazów palnych (Gaz Ziemny, Metan, Propan, Butan, Acetylen, GPL, Wodór, etc). Czujnik reaguje w dwóch poziomach koncentracji gazu, odpowiadających dwóm różnym reakcjom wyjścia.
    Podstawowe zalety czujnika: najwyższa czułość i niezawodność, niewielki rozmiar, zasilanie 230V (110V opcjonalnie) oraz wysoka stabilność i żywotność. Wbudowany nadajnik bezprzewodowo transmituje sygnał.
 • zasilanie 230V/50Hz (opcjonalnie 110V/60Hz), 5W
 • metoda detekcji typ gorącego przewodu
 • czułość poziomu 1 10 % LEL (kalibrowane dla metanu)
 • czułość poziomu 2 20% LEL (kalibrowane dla metanu)
 • poziom dźwięku brzęczka 94dB/0.3m
 • pamięć alarmu selektywnie
 • czas reakcji mniej niż 10 s
 • czas przejścia w stan czuwania 30 s
 • zasięg pracy maks. 50m (teren otwarty)
 • środowisko pracy wewnętrzny -10 do +40°C, IP30
 • zgodność wg normy EN 60335-1

bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu JA-60V

JA-60V jest bezprzewodowym zewnętrznym czujnikiem pasywnej podczerwieni zaprojektowanym w taki sposób by wykrywać ruch człowieka na chronionym obszarze. W detektorze wykorzystana została optyka firmy Optex. Dzięki zastosowaniu podwójnej optyki możliwość wzbudzenia fałszywego alarmu zredukowana została do minimum.
    Czujnik posiada styki sabotażowe dzięki czemu przy próbie zniszczenia lub usunięcia urządzenia wzbudzony zostanie alarm.
 • Zasilanie: 3V-2Xbaterie AAA 1.5V
 • Żywotność baterii: Przeciętnie 1 rok
 • Częstotliwość pracy: 433.92MHz
 • Zasięg pracy: Maks. 100 m (teren otwarty)
 • Metoda detekcji: Pasywna detekcja podczerwieni
 • Zasięg optyki: 12 m / 90° / 14 wiązek
 • Wysokość montażu: 0,8 - 1,2 m
 • Wykrywana prędkość ruchu: 0,3-1,5 ms-1
 • Środowisko pracy: -20oC do +50oC
 • Odporność na warunki atmosferyczne: IP54
 • Wilgotność: 95%
 • Wymiary: 198 x 80 x 108 mm
 • Stopień bezpieczeństwa: 2 (EN 50131-1)

bezprzewodowa zewnętrzna bariera podczerwieni JA-60IR

Optyczna bariera podczerwieni została zaprojektowana tak by chronić takie obszary jak: drzwi, okna, balkony i ty podobne, w granicach zasięgu 5 metrów. Detektor składa się z dwóch elektronicznych jednostek i dwu pasów podczerwieni. Bariery podczerwieni składają się transmitera (TX) i odbiornika (RX). W celu umożliwia komunikacji bezprzewodowej z systemami Jablotron, do odbiornika dołączony został bezprzewodowy kontaktron JA-60N. Jednostki elektroniczne mogą być mocowane bezpośrednio na pasach podczerwieni lub obok nich (np. wewnątrz obiektu).
 • Zasięg pracy Od 0.5m do 5 m
 • Liczba pasm (wiązek) 4 (3 + 1 Sync)
 • Czas detekcji 1 / 0.5 / 0.35 lub 0.2 s (wg liczby przeciętych wiązek)
 • Promień optyczny ą10°at &lambda = 900 nm
 • Odporność na światło >= 30 000 Lux at ą 5°
 • Zasilanie 2 x bateria litowa 3.6 V / 19 Ah typ ER 34615H
 • Żywotność baterii Przeciętnie 3 lata, (przy załączaniu 2 razy dziennie)
 • Poziom bezpieczeństwa 2 niskie I średnie ryzyko (EN 50131-1)
 • Klasa środowiskowa IV., zastosowanie zewnętrzne -25 do +60°C (EN 50131-1)
 • Wymiary
    - Jednostka elektroniczna 40 x 40 x 240 mm   - Pas podczerwieni IR 25 x 25 x 1000 mm
 • Parametry techniczne JA-60N   - Częstotliwość 433.92 MHz   - Zasięg pracy do 100 m w terenie otwartym
 • Może być stosowany zgodnie z CEPT/ERC REC 70-03
 • Opakowanie zawiera: dwie listwy podczerwieni (RX i TX), 2 x jednostki elektroniczne, 2 x kable, wbudowany bezprzewodowy nadajnik JA-60N

bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny JA-63A

Syrena JA-63A jest urządzeniem zewnętrznym. Posiada wbudowany akumulator podtrzymujący a zasilana jest z sieci. Komunikuje się z centralą bezprzewodowo (komunikacja dwukierunkowa). Posiada syrenę wysokiej mocy oraz sygnalizację optyczną. Poza wskazaniem alarmu, wydawać może dźwięki potwierdzające. Syrena, poprzez pełny nadzór, regularnie przeprowadza auto-test i raportuje o swoim stanie centralę. Wbudowane czujniki sabotażowe wzbudzą alarm przy każdej próbie sabotażu urządzenia.
 • zasilanie 230VAC, 50Hz (opcjonalnie 110)
 • podtrzymanie 6V, 1.3Ah
 • zasięg do 100m (teren otwarty)
 • syrena piezoelektryczna, 118dB
 • timer syreny 60 sekund
 • timer sygnalizacji optycznej 5 minut
 • obudowa klasa IP44
 • środowisko pracy zewnętrzna, -25 do +60°C
 • zgodność wg norm EN 50131-1, klasa 2

bezprzewodowa syrena wewnętrzna UC-260

UC-260 może pełnić funkcję bezprzewodowej syreny wewnętrznej, gongu melodyjnego lub przed-alarmu. Posiada również funkcję małego alarmu domowego. UC-260 jest kompatybilna z bezprzewodowymi centralami Jablotron (JA-60, JA-63 i JA-65), czujnikami bezprzewodowymi JA-60 oraz sterownikami RC-11, RC-22 i RC-28. Jednocześnie można przypisać kilka urządzeń wzbudzających a każde z nich będzie wzbudzało inną melodię. Dostępne są dwa poziomy głośności. Przy współpracy z centralą, UC-260 wskazuje akustycznie opóźnienie wyjścia/wejścia.
 • Zasilanie 230 V, 50 Hz
 • Pobór prądu 1.5 W
 • Dźwięki 8 melodii i/lub syrena alarmowa 110 dB/m
 • Wejścia na czujniki ruchu maks. 8 sterowników lub czujników 1 centrala JA-60 lub JA-65
 • Klasa II zgodna z EN60950
 • Częstotliwość 433,92 MHz
 • Warunki środowiskowe wewnętrzna -10 do +40°C
 • Standardy bezpieczeństwa IP40 zgodna z EN 60529, IEC 529

bezprzewodowa syrena wewnętrzna UC-261

UC-261 może być stosowany jako bezprzewodowa syrena wewnętrzna, wielo-melodyjny dzwonek do drzwi lub sygnalizator. Może również funkcjonować jako domowy mini alarm. UC-260 jest kompatybilny z bezprzewodowymi i hybrydowymi centralami Jablotron (JA-60, JA-63 i JA-65), bezprzewodowymi czujnikami serii JA-60, zdalnymi pilotami RC-11, RC-40, przyciskami RC-22 i RC-28. Różne urządzenia wzbudzające mogą jednocześnie współpracować z UC-261 i różne melodie mogą być przypisane do każdego z nich. Do wyboru są też dwa różne poziomy dźwięku. We współpracy z centralą alarmowąUC-261 może sygnalizować czas opóźnienia na wejście/wyjście. W przypadku odłączenia od zasilania UC-261 prześle raport o błędzie do centrali.
 • Zasilanie 230 V, 50 Hz
 • Pobór mocy 1.5 W
 • Akustyka 8 melodii i/lub syrena alarmowa110 dB/m
 • Urządzenia wzbudzające maks. 8 sterowników lub czujników, 1 centrala JA-63 lub JA-65
 • Klasa II zgodnie z EN60950
 • Częstotliwość pracy 433,92 MHz
 • Środowisko pracy –10 do +40°C
 • Standard bezpieczeństwa IP40 zgodnie z EN 60529, IEC 529

bezprzewodowy odbiornik UC-216

UC-216 jest trzykanałowym odbiornikiem współpracującym z 20 pilotami sterującymi RC-42, RC-44 lub RC-22. Dla każdego pilota dostępne są trzy różne tryby pracy. UC-216 można stosować do kontroli systemu alarmowego, zdalnego otwierania bramki, bramy garażowej, przycisku anty-napadowego etc. Dynamicznie zmienne kody zapewniają najwyższe bezpieczeństwo transmisji. UC-216 można użyć razem z bezprzewodowymi elementami systemu JA-60. W ten sposób istniejący alarm przewodowy można rozszerzyć o elementy bezprzewodowe etc. W użyciu z centralą serii JA-6x odbiornik kopiuje stan wyjść PgX i PgY.
 • Zasilanie 11-24 V DC
 • Pobór prądu czuwanie 5 mA maks.. 45 mA (obydwa przekaźniki aktywne)
 • Częstotliwość 433.92 MHz
 • Kody cyfrowe, każdy pilot lub czujnik ma unikalny zmienny kod
 • Przekaźniki wyjściowe maks. 120V/1A
 • Tranzystor wyjściowy maks. 12V/0.2 A
 • Zasięg (teren otwarty) z RC-11 lub RC-22 do 30 metrów, z elementami systemu JA-60 do 100 metrów

bezprzewodowy odbiornik UC-222

UC-222 jest zasilany prądem 230 V AC. Styk przekaźnika wyjściowego podaje 230VAC. Do 30 rpilotóe (RC-11 lub RC-22) można przypisać jednostce.
    Przy każdym zdalnym sterowaniu są cztery różne tryby pracy.
    UC-222 może współpracować z bezprzewodowymi urządzeniami systemu JA-60.
 • nZasilanie: 230 VAC, 50 Hz (110VAC opcjonalnie
 • Pobór prądu: 1.5 W
 • Częstotliwość: 433.92 MHz
 • Kody: cyfrowe, każdy sterownik posiada unikalne, zmienne kody
 • Przekaźnik wyjściowy: suchy styk przekaźnika, bezpiecznik 6A przy 250 V
 • Zasięg (teren otwarty) z RC-11 lub RC-22 do 30 metrów, z urządzeniami JA-60 do 100 metrów
© Copyright 2013 by RHJ Kuźnik