NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail do naszej listy mailingowej - będziesz informowany o nowościach, szkoleniach i promocjach.
YOUTUBE
Zobacz filmy demonstracyjne na naszym kanale YouTube:
YouTube

 
Jesteś tutaj: Strona główna > Systemy alarmowe JABLOTRON > system bezprzewodowy JA-82 Oasis


Jablotron: system bezprzewodowy JA-82 Oasis

centrala JA-82K OASIS

JA-82K OASIS jest hybrydową centralą, która umożliwia w pełni dostosowanie jej do potrzeb użytkownika. Płyta główna centrali wyposażona jest w 4 linie przewodowe i w takiej postaci może być wykorzystywana przy zabudowie małych systemów alarmowych.

      Centrale można rozszerzyć o kolejne 10 linii przewodowych poprzez dołączenie do niej modułu JA-82C.
      Dołączenie do centrali modułu JA-82R pozwoli na rozszerzenie jej o adresy bezprzewodowe. Maksymalnie rozbudowana centrala JA-82 posiada 50 adresów - przykładowo wykorzystując 12 linii przewodowych użytkownik będzie miał możliwość wykorzystania kolejnych 38 adresów na urządzenia bezprzewodowe.
      Centrala JA-82K może być wyposażona w moduł komunikacji: JA-80Y (GSM/GPRS), JA-80V (LAN + PSTN) lub JA-80X (PSTN)

moduł dialera JA-80X

JA-80X do komunikacji wykorzystuje linie telefoniczna i przesyła informacje o zdarzeniach jakie miały miejsce w chronionym obiekcie na 4 numery telefoniczne w postaci wiadomości głosowych. Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i podłączany do sieci telefonicznej.

moduł komunikacji PSTN-LAN JA-80V

Jest kombinacją modułu LAN i PSTN. Umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez telefon komórkowy lub Internet. Przesyła raporty o zdarzeniach jakie miały w obiekcie do stacji monitorowania i na telefon komórkowy.Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i podłączany do sieci telefonicznej i LAN (Ethernet).
 • Zasilanie 12V DC (z centrali alarmowej)
 • Pobór prądu około 35 mA
 • Maks. pobór (w czasie komunikacji) 1 A
 • Zgodne z normami: EN 50131-1/2006, EN 50136-1-1, 2-1 as: ATS 4 jeśli okres powtarzania połączenia dla SM = 0 (sekwencja 06a0)ATS 5 jeśli używany jest protokół ID CID I okres powtarzania połączenia jest ustawiony na zero (sekwencja 06a0)
 • Środowisko pracy ( od –10 do 40°C) klasa II
 • Norma bezpieczeństwa EN 60950
 • EMC EN 55022, EN 5030-4
 • Charakterystyka radia ETSI EN 301419-1 i EN 301511
 • CLIP protokół(ID rozmówcy + SMS) ETSI EN 300 089 V3.1.1(2000-12)

moduł komunikacji GSM-GPRS JA-80Y

JA-80Y to moduł wykorzystujący do komunikacji siec GSM. Umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez telefon komórkowy lub Internet. Przesyła raporty o zdarzeniach jakie miały w obiekcie do stacji monitorowania i na telefon komórkowy.Instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i dodatkowa należy założyć do niego kartę SIM dowolnego operatora.Komunikator GSM/GPRS - umożliwia raportowanie na telefon komórkowy i do stacji monitorowania; bramka GSM Moduł JA-60GSM jest dialerem telefonicznym który zawiera w sobie telefon przemysłowy GSM / GPRS. Dzięki temu po włożeniu karty SIM dowolnego operatora zyskujemy nowoczesny, szybki i niezawodny system powiadamiania o alarmie i innych zdarzeniach które mają miejsce w chronionym obiekcie. JA-60GSM ma ogromną przewagę nad modułami GSM innych producentów ponieważ w pełni integruje się z centralami Jablotron i może wysyłać informacje o wszystkich zdarzeniach systemowych. Moduły innych producentów informują tylko o alarmie.

    Poniżej widoczna jest tabela z informacjami jakie JA-60GSM może wysłać w postaci SMS'ów. Do poniższych informacji dodawana jest też data i czas wystąpienia zdarzenia oraz informacje dodatkowe (który czujnik, użytkownik, sterownik itp.) np.:
Pożar - czujnik przewodowy nr 4 (korytarz), 28.02.2005r, 19:37
System uzbrojony przez użytkownika nr 2 (Tomek), 19.01.2005r, 20:07
Słaba bateria czujnik bezprzewodowy nr 15, 11.10.2005r, 07:22
1. Alarm włamaniowy - strefa nagła 17. Błąd
2. Alarm włamaniowy - strefa opóźniona 18. Naprawienie błędu
3. Pożar 19. Brak zasilania dłużej niż 30 min.
4. Panika 20. Brak zasilania
5. Błędny kod dostępu 21. Przywrócenie zasilania
6. Alarm po włączeniu zasilania 22. Słaba bateria
7. Sabotaż 23. Bateria OK
8. Koniec sabotażu 24. Wejście w tryb programowania
9. Koniec alarmu 25. Wyjście z trybu programowania
10. Alarm odwołany przez użytkownika 26. Zdalny dostęp
11. Uzbrojony 27. Koniec zdalnego dostępu
12. Rozbrojony 28. Zakłócenie sygnałów radiowych
13. Częściowo uzbrojony (Home) 29. Błąd komunikacji wewnętrznej
14. Brak kodu uzbrojenia 30. Przywrócenie komunikacji wewnętrznej
15. Błąd komunikacji zewnętrznej 31. Test okresowy
16. Przywrócenie komunikacji zewnętrznej    

    W/w informacje mogą zostać wysłane na 8 numerów telefonicznych, komórkowych lub stacjonarnych (usługa "SMS głosowy"). Dodatkowo dla ważnych informacji np. alarm można wysłać informację głosową (czasami sms'y mogą docierać z opóźnieniem jednak powiadamianie głosowe zawsze jest realizowane natychmiast gdyż ma status zwykłego połączenia).
   Do JA-80Y podłączyć można tradycyjny (analogowy) aparat telefoniczny który pozwala na wykorzystanie modułu nie tylko do przekazywania informacji z centrali alarmowej ale również do zwykłych połączeń telefonicznych (zyskujemy dodatkową linię telefoniczną opartą na sieci GSM). Jeśli aparat posiada klawiaturę z wyświetlaczem to możemy również wysyłać i odbierać SMS'y.
   Możemy też dokupić terminal MT-77 który pozwala na wysyłanie i odbieranie SMS'ów (działa również w oparciu o kartę SIM zainstalowaną w JA-60GSM).
   JA-80Y obsługuje standard pakietowej transmisji danych GPRS. Za pośrednictwem kabla RS (w zestawie) dołączonego do modułu i komputera PC możemy uzyskać dostęp do internetu. Wymaga to jednak aktywowania takiej usługi u operatora sieci GSM oraz posiadania oprogramowania Windows XP lub 2000.
   Moduł posiada wyjście przekaźnikowe. Możemy więc zdalnie sterować urządzeniami elektrycznymi podłączonymi do tego wyjścia (oświetlenie, ogrzewanie itp.)
   
    Sterowanie i programowanie JA-60GSM odbyć się może na 4 sposoby:
 • Ręcznie poprzez klawiaturę systemu alarmowego Jablotron
 • Zdalnie poprzez SMS'y wysyłane do modułu
 • Zdalnie poprzez sygnały tonowe (np. ze zwykłego aparatu telefonicznego)
 • Zdalnie poprzez internet (wystarczy się zarejestrować na stronie www.gsmlink.cz i wpisać poprawne hasło zdalnego dostępu)
    W/w sterowanie i programowanie dotyczy zarówno samego modułu GSM jak również pozostałych elementów systemu alarmowego Jablotron. Możemy więc z dowolnego miejsca na świecie uzbroić system, włączyć oświetlenie w ogrodzie lub sprawdzić ostatnie zdarzenia.
    JA-80Y został zaprojektowany w taki sposób, by być kompatybilnym z wszystkimi centralami systemów alarmowych firmy JABLOTRON Ltd. oraz wszystkimi operatorami sieci komórkowych. JA-60GSM zastępuje wbudowany do central JA-60X i JA-65X dialer telefoniczny.
 
Moduł komunikacji JA-80Y umożliwia:
 • Wysyłanie wiadomości SMS dotyczących stanu i zdarzeń jakie miały miejsce w systemie alarmowym na 8 nr tel.
 • Powiadamianie telefoniczne dotyczące wszczęcia alarmu na 8 nr tel.
 • Komunikację z dwoma niezależnymi stacjami monitorowania poprzez Contact ID
 • Komunikację ze stacją monitorowania PC-350 poprzez GPRS lub/i SMS.
 • Zdalne sterowanie systemem alarmowym oraz urządzeniami domowymi poprzez wiadomości SMS, z telefonu stacjonarnego lub przez internet.
 • Rozmowy telefoniczne z aparatu telefonicznego dołączonego do modułu GSM.
 • Dostęp do internetu poprzez GPRS
 • Wysyłanie i odbieranie SMS'ów poprzez klawiaturę MT-77

bezprzewodowa klawiatura JA-80F

Bezprzewodowa klawiatura LCD JA-80F jest jednym z komponentów systemu alarmowego OASIS firmy Jablotron. Umożliwia kontrole i programowanie tego systemu. Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodatkowo wyposażona jest w wejście do podłączenia czujnika przewodowego. Klawiatura zasilana jest z baterii i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej OASIS (komunikacja dwukierunkowa).
 • Zasilanie: Baterie litowe, typ: CR14505 (AA 3.0V)
 • Żywotność baterii: 3 lata (czas uśpienia PIR 5min.
 • Częstotliwość: 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg: Do 100 metrów w otwartej przestrzeni
 • Karty kontroli dostępu: Jablotron PC-01 lub PC-02 (EM UNIQUE 125kHz)
 • Wejście dla czujnika otwarcia NC
 • Temperatura pracy: -10 do +40
 • Wymiary: 113 x 121 x 63 mm
 • Klasa środowiskowa: Stopień 2
 • Zgodny z normami: EN 50131-1, CLC/TS 50131-3, EN 50131-5-3 klasa 2 class 2

przewodowa klawiatura JA-80E

Jest odpowiednikiem klawiatury JA-80F tym razem w wersji przewodowej. Umożliwia kontrole i programowanie systemu. Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodatkowo wyposażona jest w wejście do podłączenia czujnika przewodowego.
 • Zasilanie Centrali alarmowej
 • Maks. długość podłączonego przewodu Przyłącze cyfrowe maks. 100m
 • Karty kontroli dostępu Jablotron PC-01 lub PC-02 (EM UNIQUE 125kHz)
 • Wejście dla czujnika otwarcia NC
 • Temperatura pracy -10 do +40
 • Wymiary 113 x 121 x 63 mm
 • Klasa środowiskowa EN 50131-1 Stopień 2
 • Zgodny z normami EN 50131-1 i EN 50131-3 klasa 2 class 2

klawiatura zewnętrzna z czytnikiem kart JA-80H

JA-80H to klawiatura zewnętrzna z czytnikiem kart zbliżeniowych przeznaczona do kontrolowania dostępu (sterowanie/zamykanie drzwi) lub do kontrolowania systemu alarmowego przy pomocy interfejsu WJ-80. JA-60N to wersja zewnętrznego czytnika kart bez klawiatury.
 • Zasilanie DC 10V do 16V
 • Pobór prądu średnio 60mA
 • Obudowa IP65 (EN 60529
 • Temperatura pracy IK08 (EN 50102)
 • Środowisko klasa IV(EN 50131-1)
 • Wytrzymałość mechaniczna -25 to +60°C
 • Wymiary 46 x 150.5 x 22.5mm
 • Długość przewodu 1 m
 • Poziom bezpieczeństwa klasa 2 (EN 50131-1, TS 50131-3)

zewnętrzny czytnik kart JA-80N

JA-80N to czytnik kart zbliżeniowych przeznaczona do kontrolowania dostępu (sterowanie/zamykanie drzwi) lub do kontrolowania systemu alarmowego przy pomocy interfejsu WJ-80.
 • Zasilanie DC 10V do 16V
 • Pobór prądu średnio 60mA
 • Obudowa IP65 (EN 60529
 • Temperatura pracy IK08 (EN 50102)
 • Środowisko klasa IV(EN 50131-1)
 • Wytrzymałość mechaniczna -25 to +60°C
 • Wymiary 46 x 150.5 x 22.5mm
 • Długość przewodu 1 m
 • Poziom bezpieczeństwa klasa 2 (EN 50131-1, TS 50131-3)

interfejs WJ-80

WJ-80 jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80 OASIS. Przeznaczony jest do połączenia klawiatury zewnętrznej JA-80H lub czytnika kart RFID JA-80N do centrali alarmowej. Zapewnia współpracę z elektrycznym zamkiem oraz ma wbudowany nadajnik dzwonka do drzwi. WJ-80 może też być użyty jako odbiornik każdej klawiatury (czytnika) które obsługują protokół Wiegand 26b (np. HID RK-40 a RK-10).
 • Zasilanie z centrali alarmowej
 • Pobór prądu około 60mA (razem z JA-80H lub 80N)
 • Obciążenie wyjścia przekaźnika Maks. 5A/60V
 • Częstotliwość pracy nadajnika dzwonka do drzwi: 868MHz, protokół Oasis
 • Środowisko pracy II. Gł. wewnątrz, –10 to +40 °C (EN50131-1)
 • Wymiary WJ-80 76 x 110 x 33 mm
 • Zgodność z VO-R/10/08.2005-24 EN 50131-1, EN 50131-5-3 Klasa 2

pilot RC-80

Piloty służą do uzbrajania, rozbrajania systemu oraz do włączania tzw. alarmu cichej paniki. Ma to zastosowanie w przypadku zapadu czy konieczności rozbrojenia systemu pod przymusem. Dla systemu OASIS piloty występują w dwóch wersjach: 2 lub 4 przyciskowe. Piloty w wersji 4-przysciskowej posiadają dodatkowo funkcje blokady klawiszy w celu zapobiegania niekontrolowanego uzbrojenia/ rozbrojenia systemu.
 • Zasilanie bateria alkaliczna typu L1016 (6.0 V)
 • Żywotność baterii od 3 do 5 lat
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg pracy 30 metrów (otwarta przestrzeń)
 • Temperatura pracy -10 do +55 °C
 • Klasa środowiskowa EN 50131-1 klasa 2
 • Zgodny z normami ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134, klasa 2

sterownik RC-85

Zainstalowany w samochodzie może służyć do sterowania systemem lub urządzeniami automatyki domowej (np. otwieranie bramy garażowej). Przesyła do centrali raporty z autoalarmu. Zasilany 12V DC z akumulatora samochodowego.
Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA=80L.

bezprzewodowy przycisk RC-88

Bezprzewodowy przycisk przeznaczony do zdalnego uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego, wzbudzania alarmu napadowego lub do zdalnej kontroli innych urządzeń. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię litową.
 • Zasilanie bateria litowa typ CR14250SL (1/2AA 3.0V)
 • Żywotność baterii Od 3 do 5 lat
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg pracy 300 metrów (otwarta przestrzeń)
 • Temperatura pracy -10 do +40 °C
 • Wymiary 80 x 80 x 29 mm
 • Klasa środowiskowa EN 50131-1 klasa 2
 • Zgodny z normami VO-R/10/08.2005-24 class 2

bezprzewodowy przycisk RC-89

RC-89 może być wykorzystywany jako przycisk dzwonka do drzwi, przycisk paniki, bądź też sterownik urządzeń automatyki domowej. Zasilany bateryjnie przycisk wykorzystuje protokół komunikacji OASIS.
 • Zasilanie bateria alkaiczna typu L1016 (6.0 V)
 • Żywotność baterii Ok. 2 lat
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg pracy 50 metrów (otwarta przestrzeń)
 • Temperatura pracy -25 do +50 °C
 • Wilgotność 25 do 75%
 • Wymiary 80 x 80 x 29 mm
 • Klasa środowiskowa Zewnętrzne, osłonięte
 • Zgodny z normami ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134 class 2

karta zbliżeniowa PC-01

Karta zbliżeniowa (RFID standard EM UNIQUE 125kHz). Do jednej centrali JA-80K można przypisać maksymalnie 50 kart zbliżeniowych. Karty zbliżeniowe mogą być stosowane samodzielnie lub dla większego poziomu bezpieczeństwa wraz z kodami. Na karcie można wydrukować zdjęcie, logo, itp.
PC-02 spełnia te same funkcje i ma postać żetonu (pastylki Dallas).
Karty i żetony mogą sterować systemem poprzez klawiatury: JA-80F, JA-80E, JA-80H lub czytnik JA-80N
 • Zasilanie bateria alkaiczna typu L1016 (6.0 V)
 • Żywotność baterii Ok. 2 lat
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg pracy 50 metrów (otwarta przestrzeń)
 • Temperatura pracy -25 do +50 °C
 • Wilgotność 25 do 75%
 • Wymiary 80 x 80 x 29 mm
 • Klasa środowiskowa Zewnętrzne, osłonięte
 • Zgodny z normami ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134 class 2

pastylka zbliżeniowa PC-02

PC-02 spełnia te same funkcje jak karta zbliżeniowa PC-01 i ma postać żetonu (pastylki Dallas).Karty i żetony mogą sterować systemem poprzez klawiatury: JA-80F, JA-80E, JA-80H lub czytnik JA-80N.

bezprzewodowy czujnik ruchu JA-80P

JA-80P jest bezprzewodowym czujnikiem pasywnej podczerwieni wykrywającym ruch intruza w chronionej przestrzeni. Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. JA-60P stosuje wyszukane protokoły transmisji radiowej w celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia transmitowanych danych. Czujnik automatycznie przeprowadza regularny auto-test. Wbudowane wyłączniki sabotażowe wzbudzą alarm przy każdej próbie sabotażu urządzenia.
 • Zasilanie Bateria litowa, typ: CR14505 (AA 3.0V)
 • Żywotność baterii 3 lata (czas uśpienia PIR 5min.)
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Wysokość montażu 2-2,5 metra, ściana
 • Zasięg PIR 120 stopni, 12 metrów (optyka standard)
 • Temperatura pracy -10 do +40
 • Wymiary 110 x 60 x 55 mm
 • Klasa środowiskowa Stopień 2
 • Zgodny z normami: EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3, ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950

bezprzewodowy czujnik ruchu i zbicia szyby JA-80PB

JA-80PB to połączenia czujnika ruchu PIR z czujnikiem zbicia szkła (tłuczone szkło zostanie wykryte nawet z odległości 9m). Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. Czujnik posiada wejście do podłączenia czujnika otwarcia. Czujnik ten przy zalogowaniu do centrali zajmuje dwa adresy w celu rozróżnienia reakcji pomiędzy ruchem a tłuczonym szkłem. Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA=80L.
 • Zasilanie czujnika PIR Baterie litowe, typ: CR14505 (AA 3.0V)
 • Zasilanie czujnika zbicia Baterie litowe, typ: CR14250SL (1/2AA 3.0V)
 • Żywotność baterii 3 lata (czas uśpienia PIR 5min.)
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Wysokość montażu 2-2,5 metra, ściana
 • Zasięg PIR 120 stopni, 12 metrów (optyka standard)
 • Zasięg czujnika zbicia 9 metrów, min. szyba 60x60
 • Temperatura pracy -10 do +55
 • Wymiary 110 x 60 x 55 mm
 • Klasa środowiskowa Stopień 2
 • Zgodny z normami EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3, ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950, VO-R/10/08.2005-24

bezprzewodowy czujnik ruchu z wbudowaną kamerą JA-84P

Czujnik JA-84P w przypadku wykrycia ruchu w chronionym obszarze w momencie gdy system alarmowy jest uzbrojony zrobi 4 zdjęcia. Zdjęcia są przechowywane w pamięci czujnika i można je przeglądnąć lub zgrać poprzez port USB (dokładnie tak samo jak w przypadku aparatów cyfrowych). Wykonane zdjęcia są również przesyłane bezprzewodowo do centrali alarmowej, która jeżeli jest wyposażona w komunikator IP (GSM lub LAN) przesyła skompresowany obraz na serwer, telefon komórkowy lub do stacji monitorowania.

Głównym zadaniem czujnika jest weryfikacja czy alarm został faktycznie wzbudzony przez osobę niepożądaną. Czujnik posiada wbudowaną lampę błyskową co ułatwia prawidłowe naświetlenie w trakcie robienia zdjęcia lecz również dodaje nowych funkcji czujnikowi opatentowanych przez firmę Jablotron:
- Błyśnięcie światła powoduje zwrócenie uwagi włamywacza co zwiększa prawdopodobieństwa, iż kolejne ze zdjęć będzie obejmowało twarz napastnika.
- Błyśnięcie lampy jest również informacją dla napastnika, iż został wykryty i rozpoznany przez System alarmowy, co zmniejsza prawdopodobieństwo dalszych zniszczeń lub kradzieży.

Czujnik jest zasilany z dwóch baterii litowych (2 AA, 3V), których przeciętna żywotność wynosi 3 lata. Umieszczona w czujniku kamera przesyła zdjęcia czarno białe o rozdzielczości 160 x 120. Aby transfer zdjęć był możliwy, centrala musi być wyposażona moduł JA-80Q.


Poniżej zdjęcia pochodzące z bezprzewodowej czujki Jablotron JA-84P.
zdjęcie pochodzące z bezprzewodowej czujki z wbudowanym aparatem Jablotron JA-84P zdjęcie pochodzące z bezprzewodowej czujki z wbudowanym aparatem Jablotron JA-84P
zdjęcie pochodzące z bezprzewodowej czujki z wbudowanym aparatem Jablotron JA-84P zdjęcie pochodzące z bezprzewodowej czujki z wbudowanym aparatem Jablotron JA-84P

bezprzewodowy czujnik ruchu (wersja mini) JA-85P

JA-85P to czujnik ruchu PIR w wersji mini. Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC, syrenką wewnętrzną JA=80L oraz autoalarmami serii CA-18xx.
 • Zasilanie czujnika PIR Baterie litowe, typ: CR14505 (AA 3.0V)
 • Żywotność baterii 3 lata (czas uśpienia PIR 5min.)
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Wysokość montażu 2-2,5 metra, ściana
 • Max. zasięg PIR 360° / 5 m
 • Temperatura pracy -10 do +55
 • Wymiary 88 x 46 x 27mm
 • Klasa środowiskowa Stopień 2
 • Zgodny z normami EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3, ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950

zewnętrzny bezprzewodowy czujnik ruchu JA-89P

JA-89P jest bezprzewodowym zewnętrznym czujnikiem pasywnej podczerwieni zaprojektowanym w taki sposób by wykrywać ruch człowieka na chronionym obszarze. W detektorze wykorzystana została optyka firmy Optex. Dzięki zastosowaniu podwójnej optyki możliwość wzbudzenia fałszywego alarmu zredukowana została do minimum. Czujnik posiada styki sabotażowe dzięki czemu przy próbie zniszczenia lub usunięcia urządzenia wzbudzony zostanie alarm. Czujnik współpracuje z systemem OASIS.

bezprzewodowy czujnik magnetyczny JA-80M

JA-80M czujnik magnetyczny otwarcia drzwi lub okna jest wyposażony w magnes. Ruch tego magnesu powoduje wzbudzenie wbudowanego czujnika. Może wzbudzić alarm nagły lub opóźniony, posiada również wyłącznik sabotażowy. Posiada również wejście do podłączenia czujników przewodowych. Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA=80L.
 • Zasilanie bateria litowa typu CR14250SL (1/2AA 3.0V)
 • Żywotność baterii około. 3 lata dla maksimum 20 naruszeń dziennie
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg do 300m w otwartej przestrzeni
 • Zasięg czułości działania magnesu 45/25mm
 • Wejścia zewnętrzne IN oraz TMP
 • Wymiary 110 x 31 x 26 mm

bezprzewodowy czujnik magnetyczny JA-82M

Jest czujnikiem magnetycznym montowanym wewnątrz framugi okna. Zasilany jest dwoma bateriami litowymi typu CR2354.Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA=80L

bezprzewodowy czujnik rozbicia szyby JA-85B

JA-85B wykrywa stłuczenia szkła nawet z odległości 9m. Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. Czujnik reaguje na dwie częstotliwości dźwięku, pierwsza z nich związana jest z falą dźwiękową o niskiej częstotliwości (uderzenie w szybę), druga z falą o wysokiej częstotliwości (kruszenie szkła). Dzięki podwójnej analizie sygnału wyeliminowana do minimum została możliwość powstania fałszywego alarmu, poprzez np. wytworzenie się fali dźwiękowej o wysokiej częstotliwości wewnątrz pomieszczenia, nie spowodowanej zbiciem szkła. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego w budynku lub samochodzie, zasilanie realizowane jest poprzez baterie, a komunikacja odbywa sięz wykorzystaniem protokołu radiowego OASIS Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC, syrenką wewnętrzną JA=80L oraz autoalarmami serii CA-18xx.
 • Zasilanie czujnika Baterie litowe, typ: CR14250SL (1/2AA 3.0V)
 • Żywotność baterii 3 lata (czas uśpienia 5min.)
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Zasięg czujnika zbicia 9 metrów, min. szyba 60x60
 • Temperatura pracy -10 do +40
 • Wymiary 88 x 46 x 22 mm
 • Klasa środowiskowa Stopień 2
 • Zgodny z normami EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3, ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950, VO-R/10/08.2005-24

bezprzewodowy czujnik dymu JA-80S

JA-80S jest kombinacja optycznego czujnika dymu z czujnikiem temperatury. Przeznaczony do wykrywania dymu wewnątrz pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Reakcja alarmowa następuje po wykryciu dymu lub w wyniku wzrostu temperatury powyżej normy krytycznej. Zasilanie odbywa się poprzez baterie, do komunikacji wykorzystywany jest protokół radiowy OASIS, dodatkowo alarm jest sygnalizowany lokalnie poprzez wbudowaną wewnątrz syrenkę alarmową. Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA-80L.
 • Zasilanie czujnika JA-80S Baterie litowe, typ: CR14505 (AA 3.0V)
 • Żywotność baterii 3 lata (czas uśpienia PIR 5min.
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Element wykrywający dym Komora optyczna, czujnik temperatury
 • Czułość m = 0.11 ¸ 0.13 dB/m to EN 54-7
 • Temperatura działania +60 °C to+ 70 °C
 • Temperatura pracy -10 do +55
 • Moc syreny wewnętrznej 80 dB/m A
 • Wymiary 126 mm x 65 mm
 • Klasa środowiskowa Stopień 2
 • Zgodny z normami EN 54-7, EN 54-5, prEN 54-25, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022

bezprzewodowy czujnik gazu JA-80G

Wykrywa wyciek gazu lub pojawienie się oparów. Wykorzystano tu włókno platynowe. Zasilany jest z sieci (230V AC). Poza przesyłaniem sygnału do centrali posiada wbudowana syrenkę oraz wyjście przekaźnikowe, które może odciąć zawór wlotowy gazu. Może być stosowny z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA=80L.

bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny JA-80A

JA-80A - całkowicie bezprzewodowa syrena zewnętrzna. JA-80A jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80 OASIS. Została zaprojektowana do zewnętrznego informowania o wystąpieniu alarmu / sabotażu oraz wskazywania każdego naruszenia chronionej przestrzeni. Zasilana jest litową baterią, o długiej żywotności. Syrena komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu OASIS.
 • Zasilanie Bateria litowa BAT-80 Jablotron
 • Żywotność baterii maks. 5 lat (50 sek. opóźnienie)
 • Częstotliwość 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg komunikacji z centralą do 300m w otwartej przestrzeni
 • Syrena piezoelektryczna 112 dB/1m
 • Maks. czas sygnalizacji dźwiękowej 3 minuty
 • Maks. czas sygnalizacji świetlnej 30 minut
 • Obudowa IP34D
 • Zgodność z normami EN 50131-1 klasa 2
 • Wymiary 230 x 158 x 75 mm
 • Środowisko pracy zewnętrzne
 • Może być stosowana zgodnie z od -25 do +60°C
 • Temperatura pracy VO-R/10/08.2005_24

bezprzewodowa syrena wewnętrzna JA-80L

JA-85L jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80 OASIS. Może funkcjonować jako:
  - syrena wewnętrzna,
  - wielo-melodyjny dzwonek do drzwi,
  - domowy mini alarm,
  - dźwiękowy sygnalizator wejścia / wyjścia.
Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez gniazdko sieciowe 230V. Kiedy JA-80L funkcjonuje jako wewnętrzna syrena systemowa, sygnalizuje dźwiękiem naruszenie czujników przez intruza oraz informuje o jego przemieszczaniu się po obiekcie (naruszanie kolejnych czujników). W momencie wyciągnięcia jej z gniazdka sieciowego, wysyła sygnał sabotażowy do centrali alarmowej.
 • Zasilanie: 230V/50Hz, 1W
 • Częstotliwość: 868 MHz, protokół Oasis
 • Zasięg: Do 300 metrów w otwartej przestrzeni
 • Dźwięki (melodie): 8 do wyboru dla przycisków i czujników, głośność dźwięku alarmowego 95 dB / 1 m
 • Urządzenia wzbudzające: 1x centrala alarmowa JA-80 Oasis, maks. 8 czujników/sterowników
 • Klasa bezpieczeństwa II zgodna z EN60950
 • Środowisko pracy: IP40 zgodnie z EN 60529, IEC 529
 • Obudowa wewnątrz: –10 do +40 °C

bezprzewodowy odbiornik AC-82

Posiada wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane do zdalnego sterowania urządzeniami. Zasilany z sieci (230V AC). Do przekaźnika można przypisać sterowniki RC, termostaty, wyjścia programowalne na centrali (PG), czujniki bezprzewodowe, wejścia na klawiaturze bezprzewodowej i przycisk dzwonka na klawiaturze JA-80H
 • Zasilanie: 230V AC/50Hz, II klasa bezpieczeństwa
 • Pobór około 1W
 • Bezpiecznik maks. 5A/250V AC
 • Obciążenie przekaźnika 5A
 • Częstotliwość pracy: 868 MHz, protokół Oasis
 • Minimalna odległość od nadajnika 1m
 • Temperatura pracy –10 to +40 °C
 • Obudowa IP40 EN 60529
 • Wytrzymałość mechaniczna IK08 EN 50102
 • Wymiary: 76 x 110 x 33 mm
 • Zgodność z: CTU VO-R/10/08.2005-24
 • Produkt zgodny z normami ETSI EN 300220, ETS 300683, i EN 60950

bezprzewodowy odbiornik UC-82

Posiada 2 wyjścia przekaźnikowe wykorzystywane do zdalnego sterowania urządzeniami. Zasilany przez 12V DC. Do każdego przekaźnika można przypisać sterowniki RC, termostaty, wyjścia programowalne na centrali (PG), czujniki bezprzewodowe, wejścia na klawiaturze bezprzewodowej i przycisk dzwonka na klawiaturze JA-80H
 • Zasilanie: 10 do 14VDC, pobór ok. 20mA(stan czuwania)
 • Obciążenie przekaźników X i Y: max 2A/24V= lub 2A/120VAC
 • Obciążenie wyjścia OUT: max 100mA/24VDC
 • Obciążenie wyjścia TMP: max 100mA/24VDC
 • Częstotliwość pracy: 868 MHz, protokół Oasis
 • Minimalna odległość od nadajnika 1m
 • Temperatura pracy –10 to +40 °C
 • Obudowa IP40 EN 60529, IEC 529
 • Wytrzymałość mechaniczna IK08 EN 50102
 • Wymiary: 76 x 110 x 33 mm, antena 35 mm
 • Zgodność z: CTU VO-R/10/08.2005-24
 • Produkt zgodny z normami EU (ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134)
© Copyright 2013 by RHJ Kuźnik