systemy alarmowe Satel systemy alarmowe Jablotron systemy zabezpieczeń zewnętrznych systemy telewizji CCTV domofony i wideofony


  Strona główna - nowości
  O firmie
  Promocje
  Szkolenia
  Cennik i warunki współpracy
  Sklep internetowy
  Kontakt
  Wsparcie techniczne
  Sprzęt ON-LINE
  OFERTA JABLOTRON:
      system bezprzewodowy JA63
      system bezprzewodowy JA65
      system bezprzewodowy JA80
      system bezprzewodowy JA82
      czujki
      sygnalizatory
      powiadamianie
      sterowniki radiowe i pagery
      stacja monitorowania
      akcesoria
      programy
 

Jablotron: powiadamianie

uniwersalny dialer GSM GD-04 David

Uniwersalny dialer GSM, Jablotron GD-04 to zestawienie dwóch przekaźników (5A / 250VAC) sterowanych poprzez telefon komórkowy. Sterowanie może odbywać się poprzez komendy SMS, komendy DTMF, sterowniki bezprzewodowe (np. piloty) lub na podstawie przychodzącego połączenia telefonicznego z autoryzowanego numeru (taka forma sterowania jest wolna od jakichkolwiek opłat - system rozpoznaje autoryzowany numer poprzez usługę CLIP dzięki czemu nie musi dojść do zestawienia połączenia głosowego). Do urządzenia można przypisać maksymalnie 100 numerów telefonicznych (po 50 numerów dla każdego przekaźnika) i w ten sposób sterować np. bramą wjazdową na parking.

   Dodatkowo urządzenie posiada 4 wejścia (od A do D). Informacja o zwarciu z masą może być przesyłana SMS'em na maks. 8 numerów tel. dla każdego z wejść (oprócz wiadomości SMS moduł GD-04 może też wykonać połączenie głosowe).

   Komunikator można zaprogramować poprzez wiadomości SMS, z komputera przy użyciu oprogramowania GDLink i portu USB lub zdalnie poprzez komputer i stronę internetową www.david.jablotron.cz . Komunikator jest zasilany przez 12V DC.

Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są:
- GD-04A: moduł z baterią podtrzymujący pracę przy zaniku zasilania
- GD-04D: moduł sterowania poprzez DTMF umożliwiający sterowanie przekaźnikami poprzez wdzwonienie się na moduł i wprowadzanie sekwencji cyfr w aparacie telefonicznym (sterowanie tonowe)
- GD-04R: moduł radiowy pozwalający na zalogowanie bezprzewodowych czujników, termostatów lub pilotów serii JA-80 OASIS (868MHz). Dzięki temu sterowanie przekaźnikami lub aktywacja wejść alarmowych modułu może odbywać się po naruszeniu czujnika lub po przyciśnięciu pilota. Dodatkowo moduł GD-04R może bezprzewodowo transmitować stan przekaźników do odbiorników serii OASIS.

   Moduł jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji gdy zachodzi potrzeba sterowania jakimś urządzeniem przez sporą grupę użytkowników - np. szlaban na płatnym parkingu, brama na zamkniętym osiedlu itp. Możliwe jest przypisanie do GD-04 numeru "komórki" osób uprawnionych do wstępu - po zidentyfikowaniu przez moduł połączenia przychodzącego od przypisanego numeru następuje uruchomienie przekaźnika i odrzucenie połączenia (brak kosztów połączenia). Każdej komórce można również przydzielić limit ilości uruchomień (np. po przekroczeniu określonej ilości wjazdów na parking klient zostaje zmuszony do opłacenia abonamentu na parkowanie). Administrator modułu ma możliwość samodzielnego przypisywania nowych numerów oraz ustalania limitów (poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości SMS). Dla każdego przekaźnika można przypisać do 50 numerów telefonicznych i indywidualne limity (dla każdego numeru indywidualny limit). Dodatkowo niektóre osoby mogą zostać wyposażone w piloty do sterowania bez użycia telefonu.

uniwersalny dialer GSM / GPRS GD-06 Allegro

GD-06 ALLEGRO to nowy uniwersalny dialer GSM. Może być stosowany zarówno w automatyce domowej jak i dla celów przemysłowych. Wzbudzenie któregokolwiek wejścia spowoduje przesłanie wiadomości SMS na zaprogramowany numer telefonu komórkowego lub wybranie numeru zaprogramowanego telefonu. Poprzez przesłanie wiadomości SMS o określonej treści można włączyć lub wyłączyć kontrolowane wyjścia. W najprostszej wersji GD-06 posiada 4 wejścia, 2 wyjścia tranzystorowe i 1 wyjście opóźnione. GD-06 ALLEGRO działa na częstotliwościach 900/1800 MHz. GD-06 można zaprogramować poprzez wiadomości SMS lub Internet przy wykorzystaniu strony internetowej Jablotronu: www.gsmlink.cz . Tryb eksperta umożliwia pełne programowanie wejść i wyjść, sprawdzanie ustawień, komunikację przy wykorzystaniu GPRS i transmisję analogową.
 • Zasilanie: 8 - 15 V DC
 • Pobór prądu: 20 mA (w stanie czuwania), 300 mA (maks.)
 • Pasmo: GSM E-GSM/GPRS 900/1800MHz (2 W @ GSM900, 1 W @ GSM1800)
 • Wejścia/Wyjścia (P1 - P6): Wejścia - zostanie wzbudzone w momencie połączenia do GND
 • Wyjścia - z tranzystorem (maks. 100 mA), podłączanie/odłączanie z GND
 • Wyjście przekaźnikowe: NC-C-NO, maks. 2A / 24V
 • Wymiary: 76 x 110 x 33 mm (antena - 125 mm)
 • Zgodność wg norm: EN 60950, EN 301489-7, ETSI EN 301489-7, EN55022, EN 50130-4, EN 301511

uniwersalna bramka GSM / GPRS GC-61

Moduł GC-61 jest przeznaczony do komunikacji ze stacją monitorowania poprzez sieć GSM / GPRS. Komunikator otrzymuje dane z centrali alarmowej poprzez symulowaną linię telefoniczną. Zakodowane raporty są transmitowane z centrali do modułu GC-61 w formacie Contact ID. Następnie GC-61 przesyła raporty do stacji monitorowania PC-350 w systemie GPRS / GSM. Wybór karty SIM zadecyduje o operatorze sieci GSM. GC-61 współpracuje ze wszystkimi centralami alarmowymi które obsługują format Contact ID.
Moduł GC-61 zainstalowany w centrali alarmowej umożliwia:
- Transfer danych do jednej lub dwóch stacji monitorowania (SM)
- Zdalne sterowanie i programowanie komunikatora GSM poprzez wiadomości SMS lub poprzez stronę internetową
- Programowanie komunikatora poprzez stronę internetową www.GSMlink.cz
- Rozmowy telefoniczne przy użyciu dołączonego do zestawu aparatu telefonicznego (poprzez sieć GSM)
- Terminal SMS umożliwia i ułatwia odczytywanie wiadomości SMS otrzymanych na nr karty SIM, która jest zainstalowana w modemie GSM.
 • Zasilanie: 12 V DC
 • Pobór prądu w czasie czuwania: 50 mA
 • Maksymalny pobór prądu: 1 A
 • Pasmo GSM E-GSM / GPRS 900/1800MHz
 • Moc nadawania: 2 W dla pasma GSM900, 1 W dla pasma GSM1800
 • Wyjście AUX: Suchy kontakt, maks. 60 V / 100 mA
 • Zakres temp. działania: -10 do 40°C, klasa II
 • EMC ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 5030-4

dialer telefoniczny TD-101

TD-101 to przystawka telefoniczna transmitująca poprzez linię telefoniczną wcześniej nagraną wiadomość. Może wysłać dwie różne 10 sekundowe wiadomości głosowe (lub jedną 20 sekundową) pod cztery numery telefonu. Może również wysłać dwie wiadomości na różne Pagery i cztery cyfrowe kody do stacji monitorowania. Podczas instalacji , w prosty sposób jest określany typ komunikacji.
   Dialer posiada dwa wejścia wzbudzenia. Model rozszerzony TD-101W można dodatkowo wzbudzić poprzez pilota.
   Są trzy poziomy pracy TD-101: czuwanie, użytkownika, i serwisowy. Tryb pracy jest wskazywany przez trzy diody z przodu TD-101.
   W trybie czuwania TD-101 czeka na każdy sygnał wzbudzenia wyjścia centrali lub wbudowanej klawiatury. W trybie użytkownika (dostępnym po wprowadzeniu Kodu Użytkownika) można wprowadzać i usuwać numery telefonów, zmieniać wiadomości głosowe, zmieniać kod użytkownika lub kodu pilota.
   W trybie serwisowym (dostępnym po wprowadzeniu kodu instalatora) można modyfikować programowalne parametry dialera oraz wprowadzać dane dla cyfrowej komunikacji ze \stacją monitorowania.
   Wszystkie dane są zapisane w pamięci EEPROM dialera TD-101, więc rozłączenie zasilania nie spowoduje ich utraty. Przez wykorzystanie funkcji RESET można, w razie konieczności, przywrócić ustawienia fabryczne przystawki. TD-101 ma najwyższy priorytet spośród urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przy wzbudzeniu rozłączy wszystkie inne urządzenia (telefon, faks). Sprawdzając sygnał linii (wybieranie, ton zajęty lub dzwonienia) przystawka wybiera opcję odpowiedzi. Wbudowany głośnik służy dźwiękowemu nadzorowaniu funkcji dialera. Linia telefoniczna jest elektronicznie odseparowana od zasilania i wejść dialera. TD-101 posiada specjalne obwody zabezpieczające linię telefoniczną przed zwarciem. Posiada również wyłącznik sabotażowy
 • zasilanie 12 VDC (10-14 V)
 • stały pobór prądu czuwanie 12 mA maks. , opcja TD-101W 15 mA maks. , wzbudzenie 100 mA maks.
 • wejścia IN1 & IN2 optozłącza, opcja TD-101W również bezprzewodowe
 • wyłącznik sabotażowy 1A / 60 V max.
 • linia telefoniczna elektronicznie separowana, ochrona przeciw przepięciowa
 • metoda wybierania pulsowe / tonowe
 • pamięci numerów tel. wiadomość głosowa 4 x 16 cyfry (M1-4), pager 2 x 26 cyfry (M5,6), stacja monitorowania 2 x 16 cyfry (M7,8)
 • wykrywanie sygnału linii tel. ton wybierania, zajęta lub dzwonienia
 • długość wiadomości głosowej 2 x 10 lub 1 x 20 sek.
 • protokoły stacji monitorowania: ADEMCO, SILENT KNIGHT, SESCOA, FRANKLIN, DCI, VERTEX, RADIONICS

dialer telefoniczny TD-110

TD-110 to automatyczny dialer transmitujący nagrana wiadomość głosową pod cztery numery telefonów sieci stacjonarnej lub komórkowej. Może również wysłać wiadomość numeryczną na pager. Przystawka jest wzbudzana manualnie lub przy pomocy urządzenia podłączonego do jej wejścia. TD-110 automatycznie dzwoni po pomoc lub informuje o różnych zdarzeniach. W porównaniu do tradycyjnych dialerów, instalacja i programowanie TD-110 jest optymalnie uproszczone.
 • Zasilanie 10 - 14 VDC (transformator D01-12)
 • Pobór czuwanie maks. 15 mA, wybieranie maks. 100 mA
 • Wzbudzanie połączenie lub rozłączenie IN1 z GND, lub przyciśnięcie klawisza Fce
 • Linia telefoniczna odseparowana, wbudowana ochrona przeciw przepięciowa
 • Metoda wybierania pulsowa lub tonowa (Fabrycznie = Tonowa)
 • Pamięć nr tel. 4× 16 cyfry dla wiadomości głosowej, 1× 26 dla wiadomości numerycznej na pager
 • Długość wiadomości głosowej maks. 20sek., odtwarzana przez 40sec. przy połączeniu
 • Ilość cykli wybierania przy wzbudzeniu, każdy zaprogramowany numer jest wybierany trzykrotnie
 • Tylko do użytku wewnętrznego, zakres temperatur pracy od -10 do +40°C.
 • Zgodność wg standardu TBR-21.© Copyright 2007 by RHJ Kuźnik